Lütfen Bekleyiniz

yukleniyor
Üyelik oluşturmak için tıklayın.
Merhaba,
 • konum BP Petrolleri A.Ş. Asya Park Ofis Bostancı İş Merkezi
  Değirmenyolu Caddesi No:28
  İçerenköy / İstanbul
 • telefon 0212 473 2727
  0532 755 2727

Öneri ve Şikayetleriniz

Ad Soyad girmelisiniz.
Geçerli bir e-posta adresi girmelisiniz.
Cep Telefonu numarası girmelisiniz.
Cep Telefonu numarası en az 6 haneli olması gerekmektedir.
Mesaj tipi seçmelisiniz.
BP Club Kart Numarası girmelisiniz.
Açıklama girmelisiniz.

* Zorunlu alanlar

İşbu Aydınlatma Metni, BP Petrolleri A.Ş, (“Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metnine ve BP’nin kişisel veri politikasına www.bp.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Değerli Müşterimiz,

Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 Asia Ofis Park 34752 İçerenköy/Ataşehir İstanbul adresinde kurulu Veri Sorumlusu BP Petrolleri A.Ş.;

Paylaşmış olduğunuz ad soyad, telefon numarası, ve e-posta adresiniz;

 • Sorularınıza cevap vermek ve gerekli çözümleri geliştirmek,
 • Hizmet kalitesini artırmak,
 • Bu konularla sınırlı analizlerde kullanılmak,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz bu amaçlarla sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla BP Petrolleri A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kanun’un m. “5/e ve g” bentleri kapsamında İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması istisnaları kapsamında elektronik posta kanalıyla otomatik yolla veya şahsen başvuru ve değerlendirmede kullanılmak üzere elektronik ve fiziki olarak otomatik olmayan ve/veya otomatik yolla toplanmaktadır.

Veri sahibi olarak, BP Petrolleri A.Ş.’ye başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerini, yazılı olarak Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 Asia Ofis Park 34752 İçerenköy/Ataşehir/İstanbul adresinde kurulu BP Petrolleri A.Ş.’ye iletilebilecektir. BP Petrolleri A.Ş. bu kapsamdaki talepleri, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 Asia Ofis Park 34752 İçerenköy /Ataşehir İstanbul adresinde kurulu BP Petrolleri A.Ş. tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Uyarı Mesajı

Tamam